Điểm tổng thể4
  • Galaxy A5 là một chất rắn, hoàn toàn có thể sử dụng và hấp dẫn tầm trung điện thoại thông minh, đó là không bình thường cho Samsung, trong đó có một thói quen làm điện thoại thông minh giá thấp của nó bực bội để sử dụng.

 

Các nội dung được xuất bản trước đây đã bị thu hồi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện.