Điểm tổng thể5
  • The Parrot Zik 2.0 are some of the best wireless headphones available. They are more configurable for personal audio taste using a simple app than any other headphones available in Britain.

 

Các nội dung được xuất bản trước đây đã bị thu hồi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện.

Những bài viết liên quan