Microsoft cho biết bộ vi xử lý mới này sẽ chỉ làm việc với Windows 10 [bờ vực]

Microsoft says new processors will only work with Windows 10 [VERGE]

Sớm, khi bạn mua một máy tính mới, nó sẽ không hỗ trợ Windows 7 hoặc 8. Microsoft đã công bố một sự thay đổi về chính sách hỗ trợ của mình mà đưa ra kế hoạch của mình để cập nhật trong tương lai cho các hệ điều hành cũ của nó, và các quy định mới có nghĩa là chủ sở hữu máy tính trong tương lai với thế hệ tiếp theo của Intel, AMD, và bộ vi xử lý Qualcomm sẽ cần phải sử dụng Windows 10.

Đọc toàn bộ bài viết ….

15604 0