Microsoft Lumia 950 Đánh giá của THE bờ vực [Video]

Lumia của Microsoft 950 là nỗ lực đầu tiên thực sự của nó cạnh tranh với Android và iPhone trong một thời gian dài. Các 950 có thông số kỹ thuật được cập nhật và một vài thủ thuật độc đáo lên tay áo của mình, nhưng là đủ?

19460 0