Huy chương Vì George Lucas

Medal For George Lucas
Có thể được huy chương được với bạn: Obama vinh danh Lucas (Via AFP)

Tổng thống Barack Obama Thứ tư tôn vinh những ngôi sao sáng của nghệ thuật, bao gồm cả người sáng tạo Star Wars George Lucas, ca ngợi các hiệu ứng đặc biệt của mình để giải phóng bộ phim từ “máy bay trong không gian” với chuỗi có thể nhìn thấy. Obama đã trình bày Huân chương Nghệ thuật Quốc gia và Quốc ...

Tăng cường bởi Zemanta