Điểm tổng thể5
  • Các iRobot Roomba 880 là một máy hút bụi tốt hơn nhiều hơn bạn mong đợi. Như một robot nó những gì nó nói trên tin - làm sạch sàn khi bạn đặt nó vào và trở về căn cứ sau. Nó đòi hỏi rất ít trong cách bảo trì và chỉ được về với công việc.

 

Các nội dung được xuất bản trước đây đã bị thu hồi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện.