iPhone 6 tin đồn, ngày phát hành và giá cả

iPhone 6 tin đồn, ngày phát hành và giá cả (Via Inquirer)

APPLE iPhone 5S và iPhone 5C có thể đã thực hiện màn ra mắt của họ chỉ có bảy tháng trước, nhưng điều đó cũng không ngăn được những tin đồn trực tuyến từ tung ra tin đồn sau khi tin đồn về điện thoại thông minh thế hệ tiếp theo của Apple(S) có khả năng khởi động như iPhone 6. …

Tăng cường bởi Zemanta

Những bài viết liên quan