HP Spectre tính xách tay Xem [Video]

HP đang nỗ lực để chứng minh rằng nó cũng có thể tạo ra các loại máy tính xách tay cao cấp mà Apple đang rất nổi tiếng với với Spectre mới. Nó là vô cùng mỏng, vô cùng ánh sáng, và không tiết kiệm đồ hiệu. Nếu bạn muốn có một MacBook chạy Windows, Spectre là máy cho bạn.

22287 5