Guinea scrambles để chứa chết người Ebola bùng phát

Guinea scrambles to contain deadly Ebola outbreak
Guinea scrambles để chứa chết người Ebola bùng phát (Via AFP)

Nhân viên cứu trợ và các bác sĩ đã chiến đấu thứ hai để chứa ổ dịch đầu tiên của Tây Phi của virus Ebola gây chết người như các bài kiểm tra về trường hợp nghi ngờ ở Conakry lắng xuống lo ngại rằng nó đã lan tới thủ đô. Hơn 60 người đã chết trong một ổ dịch của các độc ...

Tăng cường bởi Zemanta