Bọt vàng Trông Giống như The Real Thing Nhưng là 98 Phần trăm Air [Video]

Nghiên cứu Thụy Sĩ đã sử dụng các kỹ thuật tiên tiến để tạo ra một bọt vàng đó là 98 không khí phần trăm. Làm thế nào có ích vật liệu này có thể là trong thế giới thực?

16806 0