' Gà từ địa ngục’ nhà kho ánh sáng mới về gia cầm giống như khủng long

‘Chicken from hell’ sheds new light on bird-like dinosaur
' Gà từ địa ngục’ nhà kho ánh sáng mới về gia cầm giống như khủng long (Via AFP)

Biệt danh là “gà từ địa ngục,” một loài mới được xác định của loài khủng long có lông vũ như cao như một con người rong ruổi Bắc Mỹ ít nhất 66 triệu năm trước, cổ sinh vật học công bố thứ tư. Với một đỉnh hen giống như trên đầu của nó, chân cao lêu nghêu như một con đà điểu ...

Tăng cường bởi Zemanta