con của Anh Prince George thăm vườn thú Australia

Britain’s baby Prince George visits Australian zoo
Bé Prince George thăm vườn thú Australia (Via AFP)

Bé Prince George bước ra trước công chúng với cha mẹ của mình vào ngày Chủ nhật cho lần đầu tiên ở Úc, cho một cuộc gặp gỡ với các động vật hoang dã tại vườn thú Taronga ở Sydney. George, tám tháng tuổi và thứ ba trong dòng lên ngôi sau khi ông nội Princes Charles và ...

Tăng cường bởi Zemanta

Những bài viết liên quan