Các Não bộ của dân Lo lắng có thể nhận thức thế giới Khác Nhau

The Brains of Anxious People May Perceive the World Differently

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng những người có rối loạn lo âu lan tỏa một cách vô thức nhãn điều vô hại như mối đe dọa, mà có thể phục vụ để tiếp tục lo lắng của họ. Những phát hiện này đã được công bố trong tuần qua trên tạp chí Current Biology.

Các nhà tâm lý nhận nhiều hình thức của sự lo lắng lâm sàng. Phổ biến nhất là rối loạn lo âu lan tỏa, hoặc GAD, trong đó mọi người thường cảm thấy rất lo lắng hoặc lo lắng ngay cả khi nó có vẻ như không có gì phải lo lắng về.

Read Full Điều