Xem Pin của Apple có lẽ sẽ không kéo dài trong ngày

Một báo cáo mới cho thấy Apple đang nhắm tới 19 giờ nói chung sử dụng pin trong smartwatch thế hệ đầu tiên của mình.