Các Playstation được mong đợi nhất 4 Games [Ranka]

The Most Anticipated Playstation 4 Games [RANKER]

Có gì trên đường chân trời cho Playstation 4?

Điều gì có thể PS4 game thủ mong muốn?

Cho người mới bắt đầu, Nathan Drake được tham gia vào một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới trong sắp tới Chưa thám hiểm 4: End A Thief. yeah yeah, chúng tôi biết Drake đã nghỉ hưu từ săn kho báu và dường như vẫn được kết hôn với Elena, Nhưng Chưa thám hiểm 4 đang tìm cách để có những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất nhượng quyền thương mại đã nhìn thấy cho đến thời điểm này.

Có một toàn bộ rất nhiều thương hiệu khác mang đợt mới trong tương lai gần, cùng với nhiều trò chơi gốc với rất nhiều sự quảng cáo.

Read Full Danh sách đây

Những bài viết liên quan