Một cuộc chiến tranh trong tiến độ

Another War in Progress
Obama đặt Syria tấn công vào giữ chờ Quốc hội (Via AFP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Bảy dỡ bỏ các mối đe dọa của các cuộc không trừng phạt ngay lập tức về Syria, ngay cả khi chế độ ở Damascus cho biết nó đã được sơn lót cho bất kỳ cuộc tấn công. Obama cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ cho phép hành động quân sự sau khi quyết định ...

Tăng cường bởi Zemanta

Những bài viết liên quan