5 Phải Xem phim IMAX của 2014

5 Must See IMAX Movies of 2014
5 Phải Xem phim IMAX của 2014 (Via http://www.ageofthenerd.com)

Năm nay là hình thành được khá thú vị cho bộ phim, khán giả trên khắp thế giới. Với rất nhiều phần tiếp đến một số trong những thương hiệu nhất cũng-biết, khởi động lại chờ đợi từ lâu và một số lượng ngày càng tăng của những câu chuyện ban đầu, 2014 có tiềm năng là một trong những tốt nhất ...

Tăng cường bởi Zemanta