14 Times Google Trên thực tế lưu cuộc sống của ai đó [lính trơn]

14 Times Google Actually Saved Someone’s Life [Ranker]

Hầu hết mọi người đã quen thuộc với Google chủ yếu là thông qua các công cụ tìm kiếm của mình và không cung cấp cho các công ty trong tư tưởng nhiều chung.

Tuy nhiên, Google đã được chịu trách nhiệm cho một số trong những sáng kiến ​​công nghệ lớn nhất và thú vị nhất của thế kỷ 21.

Với những tiến bộ như tốc độ internet nhanh hơn, wifi miễn phí cho các nước đang gặp khó khăn, lập bản đồ hiện toàn bộ hành tinh từ các vùng ngoại ô yên tĩnh để những khu rừng rậm rạp, và thậm chí cả những chiếc ô tô tự lái, Google tiết kiệm cuộc sống trong vô số cách.

Read Full Điều

18696 8