10 Hầu hết các độc Rắn [Listverse đã]

10 Most Poisonous Snakes [LISTVERSE]

Nếu bạn là một người đọc thời gian dài của Listverse đã bạn sẽ nhớ rằng trước đây chúng tôi đã có hai danh sách về rắn: 10 ít được biết đến loài rắn độc và 10 rắn bất thường và tuyệt vời.

Thật ngạc nhiên, chúng tôi đã không được công bố một danh sách những loài rắn độc nhất - và do đó, hôm nay, chúng ta điền vào đó void với danh sách sau đây.

Đây có lẽ cũng là một thời điểm tốt để chỉ ra (mà chúng tôi đã thực hiện trên một danh sách trước đó) cái gì đó là có nọc độc khi nó tiêm nhiễm bạn với nọc độc, và cái gì là độc khi nó gây hại cho bạn thông qua cảm ứng hoặc ăn uống.

Xem đầy đủ Danh sách

Những bài viết liên quan

16539 2