Ko'pik Gold haqiqiy bir narsa kabi ko'rinadi, lekin 98 Percent Air [VIDEO]

Swiss tadqiqotchilar ekan bir ko'pik oltin yaratish zamonaviy texnik foydalanish 98 foiz havo. Bu moddiy real dunyoda qanday foydali bo'lishi mumkin?

16772 0