Pangkalahatang ng Kalidad5
  • The Parrot Zik 2.0 are some of the best wireless headphones available. They are more configurable for personal audio taste using a simple app than any other headphones available in Britain.

 

Ang nilalaman dati-publish dito ay na-withdraw. Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala.