Bakla mag-asawa mag-asawa para sa unang pagkakataon sa England at Wales

Gay couples marry for first time in England and Wales
Bakla mag-asawa mag-asawa para sa unang pagkakataon sa England at Wales (sa pamamagitan ng AFP)

Bakla mag-asawa sa buong England at Wales ay nagsabing “ako” sa Sabado bilang isang batas na nagpapahintulot sa parehong-sex marriage ay dumating sa epekto sa hatinggabi, ang huling yugto sa isang mahabang paglaban para sa pagkakapantay-pantay. Ng pagsunod sa mga unang marriages sa gitna ng isang dapat lahi upang pakasalan, Punong Ministro…

Pinahusay ng Zemanta