[VIDEO] โมโตโรล่าหนึ่ง Hands-on: โคลนงบประมาณ iPhone X

[By The Verge]

โมโตโรล่าประกาศอย่างเป็นทางการโมโตโรล่าโมโตโรล่าหนึ่งและหนึ่งพลังงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 2018, คู่ของช่วงกลาง Android One โทรศัพท์มือถือที่มีความมันเงา, เป็นมิตรกับงบประมาณปินแอปเปิ้ลออกแบบ iPhone X. แต่พวกเขาเท่านั้นที่จะสามารถใช้ได้ในยุโรป, ละตินอเมริกา, และเอเชีย - ขอโทษ, อเมริกา. ลูกค้า.

บทความที่เกี่ยวข้อง

4486 0