เก็บถาวรแท็ก: AFP

พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นที่ถกเถียงระดับแนวหน้าของการประท้วงไทยสถานที่

Controversial monk at vanguard of Thai street protests
พระสีเหลืองเสื้อคลุมที่ใช้ในการขั้นตอนในเมืองหลวงของไทยและขอเรียกร้องให้ผู้ประท้วงเชียร์ไป ... อ่านเพิ่มเติม
แชร์สิ่งนี้