การเชื่อมโยงกับจิตสำนึก

Reconnecting with Consciousness
การเชื่อมโยงกับจิตสำนึก (ผ่าน http://www.thought-evolution.org)

ถอดจากเดอะเมทริกซ์และการเชื่อมโยงกับจิตสำนึกโดยจูเลียน Websdale เราไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาการเจ็บป่วยของโลก. เราจำเป็นต้องลบสาเหตุของปัญหาและนั่นคือความไม่รู้และความหยิ่ง. เหล่านี้เป็นคู่ค้าที่แยกกันไม่ออกใน ...

ปรับปรุงโดย Zemanta