คะแนนโดยรวม5
  • Zik นกแก้ว 2.0 มีบางส่วนของหูฟังไร้สายดี. จะกำหนดเพิ่มเติมสำหรับเสียงรสนิยมส่วนบุคคลที่ใช้ app ง่ายกว่าใด ๆ อื่น ๆ หูฟังอยู่ในราชอาณาจักร.

 

เนื้อหาเผยแพร่ก่อนหน้านี้ที่นี่ได้รับการถอนตัวออก. เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก.