เครื่องมือใหม่สำหรับการต่อสู้การทุจริต

New tool for fighting fraud
เครื่องมือใหม่สำหรับการต่อสู้การทุจริต: บัตรเครดิตด้วยปุ่มกดของตัวเอง (ผ่าน ข่าวซีบีเอ)

Dynamics ซีอีโอ เจฟฟ์มูลเล็น แสดงให้เห็นข่าวซีบีเอของ บริษัท ของเขาสิ่งประดิษฐ์ใหม่: บัตรเครดิตป้องกันด้วยรหัสผ่าน. รายงานอเล็กซานเด Trowbridge.

ปรับปรุงโดย Zemanta