กัญชาอาจเป็นอันตรายต่อหน่วยความจำทางวาจา

Marijuana May Harm Verbal Memory

ระยะยาวสูบบุหรี่กัญชาอาจได้รับการลดลงในความทรงจำของพวกเขาด้วยวาจาตามเวลาที่พวกเขาจะวัยกลางคน, ตามการศึกษาใหม่.

ที่ปรากฏใน แพทย์ JAMA ภายใน, กระดาษที่เผยให้เห็นองค์ประกอบวิธีการอื่น ๆ ของความรู้ความเข้าใจ, เช่นความเร็วในการประมวลผลและการทำงานของผู้บริหาร, ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้กัญชา.

การวิจัยได้ดำเนินการโดยการสำรวจผู้เข้าร่วมการพัฒนาหลอดเลือดหัวใจตีบความเสี่ยงในคนหนุ่มสาว (cardia) ศึกษา, ทุกคนต่างวัย 18 ไปยัง 30 ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 1985 และมิถุนายน 1986.

อ่านบทความเต็มรูปแบบ

30881 6