ฉันก็แค่รมควันมาร์ทโฟน [VIDEO]

ดาวพฤหัสบดี IO 3 เป็นมาร์ทโฟน 3G ที่มีค่าใช้จ่าย $299, รัน Android KitKat 4.4 and is also a vape. It claims to have 16 ชั่วโมงแบตเตอรี่, thanks to two batteries, one to power the phone and one to power the vape.

17458 0