แฮกเกอร์โจมตีเว็บไซต์ของนาโต้ !

A ยูเครน กลุ่มที่อ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีในโลกไซเบอร์ที่เอาเว็บไซต์ของนาโต้ออฟไลน์เสาร์.

ปรับปรุงโดย Zemanta