โฟมทองดูเหมือนของจริง แต่เป็น 98 ร้อยละอากาศ [VIDEO]

นักวิจัยชาวสวิสที่ใช้เทคนิคที่ทันสมัย​​เพื่อสร้างทองโฟมที่ 98 อากาศร้อยละ. วิธีที่มีประโยชน์วัสดุนี้อาจจะอยู่ในโลกแห่งความจริง?

16690 0