คะแนนโดยรวม3
  • ค่า Fitbit HR เป็นโอกาสที่พลาด. ในฐานะที่เป็นติดตามกิจกรรมง่ายๆก็คืออ้วนและไม่นานมาก, แต่ติดตามขั้นตอนและพื้นปีนขึ้นไปได้ดี.

 

เนื้อหาเผยแพร่ก่อนหน้านี้ที่นี่ได้รับการถอนตัวออก. เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก.