สมองของคนที่อยากจะรับรู้โลกที่แตกต่างกัน

The Brains of Anxious People May Perceive the World Differently

การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าคนที่มีความผิดปกติของความวิตกกังวลทั่วไปไม่รู้ตัวฉลากสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายเป็นภัยคุกคาม, ซึ่งอาจจะทำหน้าที่ในการส่งเสริมความวิตกกังวลของพวกเขา. การค้นพบเหล่านี้ถูกเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวารสาร ชีววิทยาปัจจุบัน.

นักจิตวิทยารับรู้หลายรูปแบบของความวิตกกังวลทางคลินิก. ที่พบมากที่สุดคือโรควิตกกังวลทั่วไป, หรือเดินไปเดินมา, ที่คนบ่อยรู้สึกกังวลหรือวิตกกังวลมากแม้ในขณะที่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับ.

อ่านบทความเต็มรูปแบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง