แอปเปิ้ลของนาฬิกาแบตเตอรี่อาจจะไม่วันสุดท้าย

รายงานฉบับใหม่บ่งชี้ว่าแอปเปิ้ลมีเป้าหมายสำหรับ 19 ชั่วโมงแบตเตอรี่ทั่วไปใช้ในการทวอทช์รุ่นแรกของ.