ది 25 యొక్క ఉత్తమ గేమ్స్ 2015: 20-16

The 25 best games of 2015: 20-16

 

Guardian.co.uk ద్వారా ఆధారితంపేరుతో ఈ వ్యాసం “ది 25 యొక్క ఉత్తమ గేమ్స్ 2015: 20-16” కీత్ స్టువర్ట్ రాసిన, Simon Parkin and Ian Ford, for theguardian.com on Tuesday 15th December 2015 09.35 UTC

It’s part two of our romp through the best games of 2015, and after yesterday’s concentration of offbeat indie hits, ఇక్కడ ఉన్నారు … బాగా, a few more. We did warn you this was a highly subjective list.

20. Galak Z (PC / PS4)

Galak Z
Can you deal with disaster? Galak Z will tell you either way.

The aesthetic is borrowed from 1980s Saturday morning cartoons, the kind where a boyish Japanese hero space pilot takes down the hulking alien monster while successfully negotiating a field of asteroids. ఇంకా, behind the bluster, this is a game about learning how to deal with disaster when, ఉదాహరణకు, you’re quaking in some forsaken space cave, shields depleted, wondering how on earth you can make it home to the mothership in one piece. Designed by Jake Kazdal, who worked alongside Tetsuya Mizuguchi on the seminal shooter Rez, it’s a good-looking game too. But the real beauty lies in the disasters into which you’re thrusted even if, for some players, their demands will be a little too stratospheric.

19. N++ (PS4)

N++
Arcade rhythms … N++.

The arcade rhythms of N++ are almost instinctively familiar. This is a game in which you repeat the same actions, time and again, in a quest to master spatial reasoning. Your character, a diminutive ninja, lives for just 90 సెకన్లు. ఆ సమయం లో, you must attempt to traverse five deadly rooms. It’s not the most novel or affecting premise, and yet, N++ feels freshly essential (as well as bulky: there are around two thousand challenge rooms to tackle). As with all the very best twitch classics, the journey from beginner to master is told not via new abilities for your avatar, but rather in your hands and muscle memory. You leave an expert – albeit one in a uselessly particular dimension.

18. Tales from Borderlands (బహుళ ఫార్మాట్లలో)

Tales from the Borderlands
Tragedy and belly laughs: Tales from the Borderlands.

Like Traveller’s Tales with the Lego titles, Telltale provides a factory production line capable of taking any gaming, movie or television franchise and turning it into something smart, entertaining and often hilarious. Though Game of Thrones and Minecraft: Story Mode also shined this year, it’s this spin off from the Gearbox RPG shooters that we really enjoyed, thanks to its excellent characters, genuinely funny script and expert understanding of a narrative universe where tragedy and belly laughs are only ever a laser blast apart.

17. Invisible Inc (PC / MAC / PS4)

Invisible Inc
Invisible Inc

A title pun worthy of the purest stealth game this year, Invisible Inc. also boasts greater beauty and urgency than any turn-based strategy title has a right to. You have 72 hours to save your spy agency by infiltrating 2074’s megacorps, siphoning power and funds with the odds firmly stacked against you, even with a vital rewind function. Its recent expansion doubled the length of a campaign already worth revisiting due to its extensive customisation and character selection; who you bring along will radically alter your playstyle.

16. Super Mario Maker (Wii U)

Super Mario Maker
Super Mario Maker ఫోటో: నింటెండో

At one time or another, we’ve all secretly thought: ‘Hey, that Shigeru Miyamoto is a complete hack; I could do better.’ Well now we have a chance. Super Mario Maker is a deceptively powerful creation tool, allowing just about anyone to construct their own platforming levels and share them with the world. Although it’s deep and complex, Nintendo knows how to design an interface that works, so making stuff is as much fun as playing. కోర్సు, we all immediately realise that Miyamoto is in fact a genius, but maybe that’s the point.

  • గార్డియన్ గేమ్స్ 'ఇయర్ యొక్క సమీక్ష గురువారం సాయంత్రం గార్డియన్ యొక్క స్కాట్ రూమ్ వద్ద జరుగుతున్న, 7-8.30ప్రధానమంత్రి. కీత్ స్టువర్ట్ నటించిన, రచయితలు సైమన్ పార్కిన్ కారా ఎల్లిసన్ మరియు గేమ్ డెవలపర్ మైక్ Bithell, మేము వద్ద తిరిగి పరిశీలిస్తాము 2015, మాంసఖండం పైస్ మరియు ఒక పెద్ద (ఉచిత!) అద్భుతమైన బహుమతులు తో క్రిస్మస్ లాటరీ! ఇక్కడ అందుబాటులో టిక్కెట్లు.

guardian.co.uk © గార్డియన్ న్యూస్ & మీడియా లిమెటెడ్ 2010

14136 0