ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: Google

ద వి మెషిన్: కెన్ కంప్యూటర్లు కుక్, వ్రాసి మా బెటర్ దాన్ పెయింట్?

Man v Machine: Can Computers Cook, Write and Paint Better Than Us?
కృత్రిమ మేధస్సు ఇప్పుడు ఒక ఆట గెలుచుకోవాలనే, మీ ముఖం గుర్తించడానికి, వ్యతిరేకంగా కూడా విజ్ఞప్తి మీ ... ఇంకా చదవండి
ఈ Share

ఆపిల్, గూగుల్ మరియు మైక్రోసాఫ్ట్: బలహీనపరిచేందుకు నిగూఢ చెడు అబ్బాయిలు అనుమతిస్తుంది

Apple, Google and Microsoft: weakening encryption lets the bad guys in

టెక్నాలజీ కంపెనీలు వెబ్ భద్రతా మరియు కాల్స్ కు పోస్ట్ పారిస్ దాడి బెదిరింపులు స్పందించడం ... ఇంకా చదవండి

ఈ Share