ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: సంస్కృతి

ద వి మెషిన్: కెన్ కంప్యూటర్లు కుక్, వ్రాసి మా బెటర్ దాన్ పెయింట్?

Man v Machine: Can Computers Cook, Write and Paint Better Than Us?
కృత్రిమ మేధస్సు ఇప్పుడు ఒక ఆట గెలుచుకోవాలనే, మీ ముఖం గుర్తించడానికి, వ్యతిరేకంగా కూడా విజ్ఞప్తి మీ ... ఇంకా చదవండి
ఈ Share

తొమ్మిది అత్యంత నిరాశపరిచింది మిస్టేక్స్ ఆల్ దట్ వీడియో గేమ్ క్రీడాకారులు చేయండి

The Nine Most Frustrating Mistakes That All Video Game Players Make
అకాలమైన నుండి ఆపదల సేవ్ హెచ్చుతగ్గుల, ఇక్కడ మళ్ళీ మేము అన్ని చేయడానికి గేమింగ్ లోపాలు మరియు ... ఇంకా చదవండి
ఈ Share