గినియా ఘోరమైన ఎబోలా వ్యాప్తి కలిగి scrambles

Guinea scrambles to contain deadly Ebola outbreak
గినియా ఘోరమైన ఎబోలా వ్యాప్తి కలిగి scrambles (ద్వారా AFP)

ఎయిడ్ కార్మికులు మరియు వైద్య సిబ్బంది మూలధనం వ్యాపించింది కన్యాక్రీ లో భయాలను తగ్గించింది అనుమానిత కేసులు పరీక్షలు వంటి ప్రాణాంతకమైన ఎబోలా వైరస్ పశ్చిమ ఆఫ్రికా యొక్క మొదటి వ్యాప్తి కలిగి సోమవారం పోరాడారు. కంటే మరిన్ని 60 ప్రజలు తీవ్రమైన విజృంభణను మరణించారు ...

జెమాంటాను పెంచుతోంది