ప్రగతి మరో యుద్ధం

Another War in Progress
ఒబామా పట్టు కాంగ్రెస్ వేచి సిరియా దాడి ఉంచుతుంది (ద్వారా AFP)

శనివారం అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా సిరియా తక్షణ శిక్షాత్మక వైమానిక దాడులు భయం ఎత్తివేసింది, డమాస్కస్ లో పాలన చెప్పారు కూడా అది ఏ వేధింపులకు ప్రోత్సహించాడు జరిగినది. ఒబామా అతను నిర్ణయించుకుంది తరువాత సైనిక చర్య ఆథరైజ్ సంయుక్త కాంగ్రెస్ అడుగుతుంది చెప్పారు ...

జెమాంటాను పెంచుతోంది

సంబంధిత వ్యాసాలు