రూంబా Maker వినియోగదారులు మే భాగస్వామ్యం మ్యాప్స్’ Google తో హోమ్స్, అమెజాన్ లేదా Apple

Roomba Maker May Share Maps of Users’ Homes with Google, Amazon or Apple
ఐరోబోట్ యొక్క చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కంపెనీ భాగస్వామ్యం లేదా రోబోట్ వాక్యూమ్ వినియోగదారుల గృహాలు పటాలు విక్రయించే చెప్పారు ... ఇంకా చదవండి