விண்டோஸ் 10 தானாக அனுமதி இல்லாமல் நிறுவுகிறது, பயனர்கள் புகார்

Windows 10 automatically installs without permission, complain users

மைக்ரோசாப்ட் ரெட்டிட்டில் கூற்றுக்கள் மறுக்கிறார், மன்றங்கள், விளையாட்டு தளங்கள் மற்றும் ட்விட்டர் என்று விண்டோஸ் 10 is being forced on Windows 7 PCs without asking users


Guardian.co.uk மூலம் இயக்கப்படுகிறதுஎன்ற தலைப்பில் இந்த கட்டுரையை “விண்டோஸ் 10 தானாக அனுமதி இல்லாமல் நிறுவுகிறது, பயனர்கள் புகார்” சாமுவேல் கிப்ஸ் எழுதப்பட்டது, for theguardian.com on Tuesday 15th March 2016 11.02 யுடிசி

விண்டோஸ் 7 users are reporting that Windows 10 is automatically installing on their PCs without permission.

Scores of users have posted on Twitter, மன்றங்கள், Reddit and gaming sites to complain about Windows 10 automatically installing, seemingly without asking, and often in the middle of doing something important.

Reddit user LHoT10820 posted a warning, which has attracted over 2,800 கருத்துகள், about the forced Windows 10 upgrade after it “bricked” his father’s computer.

Geekygirlhere said: “Yep this happened to me this morning. Working and all of a sudden Windows closed all my programs, logged me out and started the upgrade. I quickly shut down my computer and was able to stop it but my son wasn’t so lucky. Same thing happened to him today.”

8165128200 கூறினார்: “We’ve been getting calls trickling in all week from doctor’s offices, dental practices, பி&Bs and roofing companies – among others – that have been hit by this and it’s a fucking mess.

“In some cases the upgrade went OK and the user is just really confused. In others, விண்டோஸ் 10 is asking for a login password the user set years ago and hasn’t used since, that was fun. In still another it’s screwed up access to their shared folders.”

Even senior reporter Patrick Klepek for gaming site Kotaku was seemingly forced into an upgrade to Windows 10.

‘Recommended update’

விண்டோஸ் 10 upgrade prompt
Get Windows 10. புகைப்படம்: Microsoft/PA

Microsoft recently changed the விண்டோஸ் 10 upgrade from “optional” to “recommended”, making it one level below the highest “critical” designation within Windows Update, the software update system built into Windows. The change means that if users have Windows update on Windows 7, 8 அல்லது 8.1 set to ‘install all recommended updates’, which many will do, the Windows 10 upgrade will automatically download to a user’s computer.

But Microsoft insists that Windows 10 will not automatically install without asking for explicit permission.

A Microsoft spokesperson said: “We shared in late October on the Windows Blog, we are committed to making it easy for our Windows 7 மற்றும் விண்டோஸ் 8.1 customers to upgrade to Windows 10. As stated in that post, we have updated the upgrade experience to make it easier for customers to schedule a time for their upgrade to take place. Customers continue to be fully in control of their devices, and can choose to not install the Windows 10 upgrade or remove the upgrade from Windows Update by changing the Windows Update settings.”

Microsoft also states that reports that Windows 10 being forced on users are “not accurate” and suggests that users who seeing Windows 10 installed unexpectedly might have pre-selected to upgrade to the new operating system.

A Microsoft spokesperson said in a Q&ஒரு: “We have updated the upgrade experience for some of our customers, who had previously reserved their upgrade, to schedule a time for their upgrade to take place.”

Users may have also have unwittingly clicked or tapped on the ‘accept’ or ‘OK’ button, which user interface elements such as Windows Access Control and the modern trend of extensive permissions and password requests bombarding users with pop-ups demanding action, has trained users to do.

ஒன்று வழி, it is catching users unaware, without an obvious warning that significant changes will be made to their computers, and often in the middle of work, leading users to Twitter to vent their frustration.

சில, விண்டோஸ் 10 has been a breath of fresh air, பிரயாணப்படும் best version of Windows to date and an excellent software backing for 2-in-1 machines such as the மைக்ரோசாப்ட் மேற்பரப்பு புத்தக. But Microsoft has been aggressive in its efforts to get users to upgrade, offering the new operating system for free and making it part of Windows Update rather than a manual download from the Windows Store or similar.

From Microsoft’s perspective it is imperative users upgrade and get in the habit of upgrading, as users of Apple’s OS X have, to avoid the legacy support issues the company has faced with Windows XP. Microsoft has struggled to convince users to upgrade from XP, even after the software dropped out of support.

Many see Windows 7 as being the next Windows XP, where users and businesses remain unconvinced about the benefits of upgrading and remain stuck on software that ended mainstream support on 13 ஜனவரி 2015 and ends its extended support on 14 ஜனவரி 2020, after which it will not receive much needed security updates in the same way XP no longer does.

விண்டோஸ் 10 – labeled as the last version of Windows with its constant upgrades – is seen as the answer, but users have to upgrade to it first.

guardian.co.uk © கார்டியன் செய்தி & மீடியா லிமிடெட் 2010

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்