வில்லியம் மற்றும் கேட் ஸ்பானிஷ் ஆயா வேலைக்கு

William and Kate hire Spanish nanny

பிரிட்டனின் இளவரசர் வில்லியம் and his wife Catherine have hired a Spanish nanny to look after their baby son Prince George, palace officials said.

Maria Teresa Turrion Borrallo will travel with the royals on their tour of New Zealand and Australia next month, கென்சிங்டன் அரண்மனை said on Thursday.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted,” a spokesman for Kensington Palace told AFP இடம்.

Maria is a full-time nanny, who started work with us recently, and will be accompanying the Duke and Duchess and Prince George to New Zealand and Australia.

When they’re out and about she will be looking after Prince George as she’s been doing for the last couple of weeks.

Spanish-born Borrallo trained at Norland College, a childminderstraining school in Bath, western England.

The spokesman would not confirm any other details about her, saying that as an employee of the Royal Household those details were confidential.

But British newspapers described her as aSpanish super-nanny”.

பிரின்ஸ் ஜார்ஜ், the third in line to the throne, was born on July 22, 2013. William and the former Kate Middleton married in April 2011.

Repost.Us – இந்த கட்டுரை வெளியிடவும்
இந்த கட்டுரை, வில்லியம் மற்றும் கேட் ஸ்பானிஷ் ஆயா வேலைக்கு, AFP யைச் சேர்ந்த ஆட்சிக்குழு மற்றும் அனுமதி இங்கே posted உள்ளது. பதிப்புரிமை 2014 AFP இடம். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை

Zemanta மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட