க்ராக்வ் ல் அடுத்த உலக இளையோர் நாள், போலந்து 2016: பாப்பரசர்

Next World Youth Day in Krakow, Poland in 2016: pope

Pope Francis announced here Sunday that the next World Youth Day (WYD), the Catholic youth fest, will be held in the Polish city of Krakow in 2016.

Dear young friends, we have an appointment for the next World Youth Day in 2016 உள்ள Krakow, போலந்து,” he said at the end of a mass attended by three million pilgrims on Rio’s Copacabana beach.

Argentine-born Francis was wrapping up a week-long visit to Brazil, the world’s most populous Catholic country, on his first overseas trip since his election in March.

The choice of Krakow is in honor of John Paul II, who hailed from Krakow and who started the World Youth Day (WYD) events during his charismatic papacy.

We express our gratitude to the Holy Father for this decision,” said Cardinal Stanislaw Dziwisz, the archbishop metropolitan of Krakow, in a statement released here. “We look forward to your coming and to the arrival of so many of our young friends, with great anticipation and joy.

The first official WYD was held in 1986, although it had been preceded by two previous mass gatherings of young people from around the world in ரோம்.

The next was held the following year in the Argentine capital ஏர்ஸ், where Francis was archbishop before he became pope.

Repost.Us – இந்த கட்டுரை வெளியிடவும்
இந்த கட்டுரை, க்ராக்வ் ல் அடுத்த உலக இளையோர் நாள், போலந்து 2016: பாப்பரசர், இருந்து ஆட்சிக்குழு உள்ளது AFP இடம் மற்றும் அனுமதி இங்கே posted உள்ளது. பதிப்புரிமை 2013 AFP இடம். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை

 

Zemanta மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட