அமெரிக்க கேபிள் நிறுவனம் பெட்டிகள் மீது நெட்ஃபிக்ஸ் வேலை வழி

Netflix working way onto US cable company boxes
அமெரிக்க கேபிள் நிறுவனம் பெட்டிகள் மீது நெட்ஃபிக்ஸ் வேலை வழி (வழியாக AFP இடம்)

Netflix on Friday announced its first alliances with US cable television service companies to make its popular video streaming service available through their set-top boxes. Financial terms of Netflix deals with Atlantic Broadband, Grande Communications…

Zemanta மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்