மலேஷியா ஏர்லைன்ஸ் தரையிறங்கிய விமானம் தொடர்பு இழக்கிறது 239 மக்கள்

Malaysia Airlines loses contact with plane carrying 239 people
மலேஷியா ஏர்லைன்ஸ் தரையிறங்கிய விமானம் தொடர்பு இழக்கிறது 239 மக்கள் (வழியாக AFP இடம்)

ஒரு விமானம் தாங்கும் மலேஷியா ஏர்லைன்ஸ் 239 பெய்ஜிங் எல்லை மக்கள் மலேஷியா நாட்டின் தலைநகரான கோலாலம்பூரில் விட்டு பிறகு விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு தொடர்பை இழந்துவிட்ட, கேரியர் சனிக்கிழமை தெரிவித்தார். விமான விமானம் MH370 சனிக்கிழமை காணாமல் என்று ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் ...

Zemanta மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட