நாசாவின் நிலவு பயணங்கள் இருந்து கேமரா ஏலத்தில் விற்பனை

Camera from NASA’s moon missions sold at auction

The only camera to return from NASA’s moon missions in 1969-1972 was sold at an auction in Vienna Saturday for 550,000 யூரோக்கள் ($760,000), far outdoing its estimated price.

The boxy silver-coloured camera, which was sold to a telephone bidder, was initially valued at 150,000-200,000 யூரோக்கள்.

The Hasselblad model was one of 14 cameras sent to the moon as part of NASA’s Apollo 11-17 missions but was the only one to be brought back.

Buzz Aldrin salutes the U.S. flag on Mare Tran...

Buzz Aldrin salutes the U.S. flag on Mare Tranquillitatis during Apollo 11 உள்ள 1969. (புகைப்பட கடன்: விக்கிப்பீடியா)

விதிப்படி, the cameraswhich weighed several kilogrammes (பவுண்டுகள்) and could be attached to the front of a space suitwere abandoned to allow the astronauts to bring back moon rock, weight being a prime concern on the missions.

It has moon dust on itI don’t think any other camera has that,” Peter Coeln, owner of the Westlicht gallery which organised the auction, said of the rare piece.

The camera, which was being sold by a private collector, was used by astronaut Jim Irwin to take 299 pictures during the Apollo 15 mission in July-August 1971.

A small plate inside is engraved with the number 38, the same number that appears on Irwin’s NASA snapshots.

Close to 600 objects were on sale on Saturday. The Westlicht gallery is the world’s largest auction house for cameras and has overseen the sale of some of the most expensive photographic equipment in history, including a 1923 Leica camera prototype that sold for 2.16 மில்லியன் யூரோக்கள், a world record.

இந்த கட்டுரை, இருந்து ஆட்சிக்குழு உள்ளது AFP இடம் மற்றும் அனுமதி இங்கே posted உள்ளது. பதிப்புரிமை 2014 AFP இடம். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை

Zemanta மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட