ஆசிரியர் ஆவணக்காப்பகம்: பீட்டர்

கேட் மிடில்டன் பெண் ஹூ மேட் …

Kate Middleton Girl Who Made …
பிரிட்டனின் கேட்: எதிர்கால மன்னர் நடுத்தர வர்க்க அம்மாவை (AFP இடம் வழியாக) கேட் மிடில்டன் ஒரு இளவரசி எளிதாக இருக்கும் ஆனார் மத்தியதர வர்க்க பெண் — ஆனால் ... மேலும் படிக்க
இதை பகிர்