ஆப்பிள் சீரமைக்கப்பட்ட போட்டியாளர்கள் மீண்டும் அடிக்க ஐபாட்கள் வெளியிடுகிறது

Apple unveils revamped iPads to beat back rivals
ஆப்பிள் சீரமைக்கப்பட்ட போட்டியாளர்கள் மீண்டும் அடிக்க ஐபாட்கள் வெளியிடுகிறது (வழியாக AFP இடம்)

ஆப்பிள் வெளியிட்டது “ஐபாட் ஏர்”, அதன் மேல் விற்பனையாகும் முழு அளவு மாத்திரை ஒரு வடிவமைப்பிற்கு, மற்றும் சீரமைக்கப்பட்ட ஐபாட் மினி, சந்தையின் ஆளுமையை சீரழித்த யார் போட்டியாளர்கள் தம்மை தற்காத்து ஏலத்தில். புதிய தயாரிப்புகள் வாய்ப்பு அழித்தொழித்த மொபைல் சாதனங்கள் போக்கு எரியூட்டும் ...

Zemanta மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்