Robotar kommer förmodligen Knock Out Över 5 miljoner jobb [BLOOMBERG]

Robots Will Probably Knock Out Over 5 Million Jobs [BLOOMBERG]

Över fem miljoner arbetstillfällen kommer att försvinna av 2020 som en följd av utvecklingen inom genetik, artificiell intelligens, robotik och andra tekniska förändringar, enligt World Economic Forum forskning.

Handla om 7 miljoner arbetstillfällen kommer att försvinna och 2 miljoner vunnit som ett resultat av den tekniska utvecklingen i 15 stora utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier, WEF grundare Klaus Schwab och hantera styrelseledamot Richard Samans sade i “Framtidens jobb.”

Läs hela artikeln

 

18657 0