Den nya drogen behandlar depression på mindre än 24 timmar ! [VIDEO]

En flod av nya antidepressiva tas fram för att hjälpa patienter att må bättre i ett par timmar snarare än ett par veckor.